Uslovi upisa

Za upis na specijalističke studije u Visokoj ICT školi, mogu konkurisati kandidati koji su prethodno završili prvi stepen visokog obrazovanja na akreditovanoj ustanovi i akreditovanom studijskom programu, u obimu od najmanje 180 ESPB. Prilikom prijema dokumenata, za svakog kandidata se određuje stepen kompatibilnosti prvog stepena visokog obrazovanja sa studijskim programima specijalističkih studija, kako bi se pri rangiranju prednost dala kandidatima čije prethodno obrazovanje najviše odgovara studijskim programima specijalističkih studija. Stepen kompatibilnosti izražava se utvrđenim koeficijentom kompatibilnosti. Kompletan postupak rangiranja sa primenom koeficijenta kompatibilnosti opisan je u delu Pravila rangiranja.