Drugi upisni rok školske 2013/14.

Drugi upisni rok za nepopunjena mesta na studijskom programu Saobraćajno inženjerstvo

Posle prvog konkursnog roka za upis na specijalističke studije, preostalo je 7 nepopunjenih mesta na studijskom programu Saobraćajno inženjerstvo. Upis na navedena nepopunjena mesta obaviće se u drugom upisnom roku, prema Kalendaru upisa. Ukoliko bude prijavljeno više od 7 kandidata, biće organizovan prijemni ispit.

Tokom drugog upisnog roka u školi neće raditi šalter pošte.

 

Kalendar upisa 2013/14. – drugi upisni rok za specijalističke studije

 

Datum

Vreme

Prijem dokumenata

30. septembar

11.00 – 13.00

Lista prijavljenih kandidata

30. septembar  

20.00

Prijemni ispit neće biti organizovan, prijavljeno je 5 kandidata za 7 slobodnih mesta. Upis prijavljenih kandidata obaviće se prema objavljenom kalendaru upisa, 4. oktobra od 14:00 do 16:00.

Upis i prijava predmeta

4. oktobar  

14.00 – 16.00

 

 


Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije raspisuje konkurs za upis 96 studenata na specijalističke studije sa statusom samofinansirajućih studenata u školskoj 2013/14. godini na dva studijska programa:

 

 

Upis 2013/14

Studijski program

Samofinansiranje

Elektronske komunikacije

72

Saobraćajno inženjerstvo

24

 

Kalendar upisa 2013/14 – specijalističke studije

Prijem dokumenata

21. septembar

9.00 – 14.00

Lista prijavljenih kandidata za studijski program Elektronske komunikacije (po modulima)

21. septembar

20.00

Lista prijavljenih kandidata za studijski program Saobraćajno inženjerstvo

21. septembar

20.00

Prijemni ispit

23. septembar

Softversko inženjerstvo
15:00

Test sa prijemnog sa rešenjima - Softversko inženjerstvo

24. septembar

Elektronsko poslovanje
15:00
Test sa prijemnog sa rešenjima - Elektronsko poslovanje

Mrežne tehnologije
18:00
Test sa prijemnog sa rešenjima - Mrežne tehnologije

Rezultati sa prijemnog ispita - Elektronske komunikacije (po modulima)

26. septembar

do 8.30

Preliminarne rang liste - Elektronske komunikacije (po modulima i objedinjena)

26. septembar

do 8.30

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

27. septembar

do 8.30

Saopštavanje rešenja prigovora

27. septembar

do 9.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

28. septembar

do 9.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole

28. septembar

do 10.00

Konačna rang lista - Elektronske komunikacije (po modulima)

28. septembar

do 10.00

Konačna rang lista - Saobraćajno inženjerstvo

28. septembar

do 10.00

Upis

28. septembar

Saobraćajno inženjerstvo
10.00 – 12.00

modul Mrežne tehnologije
12.00 – 14.00

modul Softversko inženjerstvo
14.00-15.30

modul Elektronsko poslovanje
15.00-17.00

Prezentacije izbornih predmeta i prijava predmeta

28. septembar

Elektronske komunikacije
10.30 – 12.00

Saobraćajno inženjerstvo
12.30 – 13.30

Početak nastave

7. oktobar

po rasporedu

 

-->

Pravo upisa imaju svi kandidati koji imaju završen prvi stepen visokog obrazovanja u obimu od najmanje 180 ESPB.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji od broja mesta predviđenih konkursom upisuju se svi prijavljeni kandidati bez prijemnog ispita.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja mesta predviđenih konkursom organizuje se prijemni ispit i formira rang lista u sklаdu sа prаvilimа rаngirаnjа objavljenim na sajtu Škole.

Ukupan broj kandidata koji se prima na studijski program Elektronske komunikacije je 72, dok je u skladu sa Pravilnikom o upisu, broj garantovanih mesta na pojedinačnim modulima: Mrežne tehnologije 30, Softversko inženjerstvo 15 i Elektronsko poslovanje 15. Preostala mesta će se popunjavati sa objedinjene rang liste.