Elektronske komunikacije - nastavni plan

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Predmet Status ESPB
 
Specijalistička praksa O 1
Specijalistički rad O 5
 
MODULI
Mrežne tehnologije
Video nadzor O 6
Integrisani servisi O 6
Projektovanje mreža O 6
Tehnike rutiranja O 6
Bežične mreže O 6
Optičke mreže O 6
Mreže nove generacije O 6
 
Odabrana poglavlja iz komunikacionih modela I 6
E poslovanje I 6
Interakcija čovek-računar I 6
Upravljanje podacima I 6
Web tehnologije I 6
Korporativna strategija I 6
Sistemi međubankarskih komunikacija I 6
 
Softversko inženjerstvo
Projektovanje softvera O 6
Upravljanje podacima O 6
Cloud programiranje O 6
Programiranje baza podataka O 6
Programiranje računarske grafike O 6
Web tehnologije O 6
Napredno Web programiranje O 6
 
Softversko inženjerstvo I 6
Upravljanje u informacionom društvu I 6
Odabrana poglavlja iz komunikacionih modela I 6
Internet marketing I 6
Integrisani servisi I 6
Interakcija čovek-računar I 6
Sistemi međubankarskih komunikacija I 6
Tehnike rutiranja I 6
 
Elektronsko poslovanje
Internet marketing O 6
E poslovanje O 6
Upravljanje u informacionom društvu O 6
Odabrana poglavlja iz komunikacionih modela O 6
Sistemi međubankarskih komunikacija O 6
Web tehnologija O 6
Korporativna strategija O 6
 
Integrisani servisi I 6
Interakcija čovek-računar I 6
Planiranje komunikacionih sistema I 6
Upravljanje podacima I 6
Mreže nove generacije I 6
 

Legenda:

O - obavezan predmet

I - izborni predmet