Elektronske komunikacije

Cilj studijskog programa Elektronske komunikacije je postizanje kompetencije i ovladavanje znanjem i veštinama u mrežnim tehnologijama, elektronskom poslovanju i softverskom inženjerstvu, a radi direktnog uključivanja u radni proces.

Po završetku studija stiče se zvanje specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva..

Studijski program je organizovan preko tri modula i to: Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje i Softversko inženjerstvo. U skladu s tim svrha ovog studijskog programa je obučavanje studenata za oblast računarskih i telekomunikacionih mreža, elektronskog poslovanja i softverskog inženjerstva. Potreba za projektovanjem, eksploatacijom i održavanjem mreža, naprednih tehnologija Internet-a, Intranet-a i Web-a, i elektronskog poslovanja, postoji u kompanijama različitih veličina i profila i raste razvojem savremenih tehnologija. U našoj zemlji su unazad nekoliko godina Elektronske komunikacije u ekspanziji, ali se i dalje oseća potreba za obučenim kadrovima. Na tržištu postoji potreba za stručnim licima sposobnim da organizuju i projektuju mreže, ali i da ih i odžavaju. Takođe, potrebno je da razvijaju i koriste predviđene višenamenske aplikacije. Zbog toga je svrha specijalističkog studijskog programa Elektronske komunikacije obučavanje studenata za ove ekspanzivne oblasti deficitarne kadrovima.

Praktične veštine u računarskim tehnologijama uključuju:

 • projektovanje i održavanje TK mreža i sistema,
 • uvođenje mreža nove generacije kao glavnog nosioca fizičkog nivoa prenosa,
 • upotreba aplikacija u elektronskom poslovanju pošta, banaka i drugih organizacija koje se bave uslužnom delatnošću,
 • upotreba Web aplikacija u svakodnevnom poslovanju,
 • sposobnost definisanja zahteva koje je potrebno da ispune Web aplikacije,
 • sposobnost razvoja i održavanja računarskih aplikacija.

Savladavanjem specijalističkog programa Elektronske komunikacije student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • primene znanja u praksi,
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem,
 • profesionalne etike.

Takođe stiče i sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje i razumevanje mrežnih tehnologija,
 • izvršavanje elektronskih usluga,
 • razvoj i održavanje poslovnih Web aplikacija,
 • povezivanja osnovnih znanja iz savremenog poslovanja sa jedne strane i razvoja i održavanja poslovnih računarskih aplikacija, sa druge strane, kao i njihove primene u svakodnevnom radu,
 • praćenja i primene novina u računarskim tehnologijama,
 • razvoju veština i sposobnosti u upotrebi znanja u računarskim tehnologijama; upotrebe ifnormaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima o savremenom poslovanju.

NASTAVNI PLAN