Upis 2012/13.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje na specijalističke strukovne studija u školskoj 2012/13. godini 96 studenata u statusu samofinansirajućih, na sledećim studijskim programima:

 

Studijski program

Broj mesta

Elektronske komunikacije

Moduli:

  • Mrežne tehnologije
  • Elektronsko poslovanje
  • Softversko inženjerstvo

72

Saobraćajno inženjerstvo

24

 

Kalendar upisa 2012/13 – specijalističke studije
Prijem dokumenata (Potrebna dokumenta) 28. septembar od 9.00 do 14.00
Lista prijavljenih kandidata-Elektronske komunikacije
Lista prijavljenih kandidata-Saobraćajno inženjerstvo
29. septembar u 20.00
Prijemni ispit (ako bude prijemnog ispita)(Rešenje)


Program za pripremu prijemnog ispita možete preuzeti ovde.

03. oktobar u 17:00
Objavljivanje preliminarne rang liste 03. oktobar u 23.00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi 04. oktobar od 9.00 do 13.00
Saopštavanje rešenja prigovora 04. oktobar u 15.00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi 5. oktobar od 9.00 do 12.00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 5. oktobar u 17.00
Objavljivanje konačne rang liste-Elektronske komunikacije
Za upis na studijski program Saobraćajno inženjerstvo nije organizovan prijemni ispit. Pravo upisa stekli su svi prijavljeni kandidati.
5. oktobar u 18.00
Upis
Kandidati koji ostvare pravo upisa na studijski program Elektronske komunikacije, mogu izabrati modul po želji.
6. oktobar SI od 12.00 do 15.00
Prezentacije izbornih predmeta i prijava predmeta 6. oktobar SI od 10.00 do 12.00
6. oktobar EK od 12.00 do 14.00
Početak nastave 8. oktobar po rasporedu