Upis 2011/12.

 

Obaveštavamo studente koji su konkurisali na oba studijska programa, na specijalističkim studijama, da će prijemni ispit biti održan 29.septembra 2011. u 17:00h.
Na prijemni ispit sa sobom poneti Potvrdu i ličnu kartu.

 

Upis 2011/12 - specijalističke stidujie

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Elektronsko poslovanje

0 50

50

Mrežne tehnologije

0 50

50

 

Broj samofinansirajućih studenata, po studijskim programima, iznos školarine kao i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuje se konkursom za svaku školsku godinu. Konkurs za školsku 2011/12

 

 

Kalendar upisa 2011/12 – specijalističke studije
  Datum Vreme
Prijem dokumenata 24.septembar 9:00 - 14:00
Lista prijavljenih kandidata - elektronsko poslovanje
Lista prijavljenih kandidata - mrežne tehnologije
28.septembar 20:00
Prijemni ispit 29.septembar 17:00
Objavljivanje preliminarne rang liste 29.septembar 23:00
Rešenje prijemnog ispita 30.septembar 12:00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi 30.septembar 9:00 - 13:00
Saopštavanje rešenja prigovora 30.septembar 15:00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi 1.oktobar 9:00 - 12:00
Saopštenje rešenja prigovora od strane Saveta Škole 1.oktobar 17:00
Objavljivanje konačne rang liste 1.oktobar 18:00
Upis 8.oktobar 9:00 - 12:00 MT
12:00 - 15:00 EP
Prezentacije izbornih predmeta i prijava predmeta 8.oktobar 10:00 - 12:00 EP
12:00 - 14:00 MT
Početak nastave 3.oktobar po rasporedu