Prijava na konkurs

Potrebna dokumenta prilikom prijavljivanja na specijalističke studije:

  • Lična karta na uvid i fotokopija lične karte ( lične karte sa čipom se mogu očitati i štampati u Školi prilikom predaje dokumenta )
  • Prijava za specijalističke studije ( preuzmite je ovde...)
  • Fotokopija diplome (I stepen visokog obrazovanja) ili fotokopija Uverenja o diplomiranju
  • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih sa hologramom
  • Potvrda o uplati troškova prijave na konkurs u iznosu od 4000,00 dinara - po studijskom programu

    (primalac: Visoka ICT škola; svrha uplate:troškovi prijave na konkurs; račun: 840-2026666-90; poziv na broj: 19-0-000-00)

U vreme prijema dokumenata i upisa na specijalističke studije, u školi će raditi izdvojeni šalter Pošte Beograd 12 u kome se mogu izvršiti sve potrebne uplate.