UPIS 2015/16.

2.11.2015.

Završen upis na specijalističke studije za školsku 2015/16. godinu

 

Nakon održana dva upisna roka za specijalističke studije, sva Konkursom predviđena mesta su popunjena. Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju.

 

28.10.2015.

Rang lista kandidata za upis na specijalističke studije - II upisni rok školske 2015/16. godine

 

Konačna rang lista drugog upisnog roka za školsku 2015/16. godinu

Upis kandidata vršiće se u četvrtak, 29.10.2015. godine, u vremenu od 9-14 časova.

Potrebna dokumenta za upis na specijalističke studije.

Preliminarna rang lista

 

23.10.2015.

Završen drugi upisni rok za školsku 2015/16. godinu

 

Nakon drugog upisnog roka za specijalističke studije SP Elektronske komunikacije, prijavilo se 18 kandidata, i to, po modulima:

Za Softversko inženjerstvo prijavilo se 2 kandidata,
Za Mrežne tehnologije prijavilo se 9 kandidata,
Za Elektronsko poslovanje prijavilo se 7 kandidata.

Na osnovu broja prijavljenih kandidata za module Mrežne tehnologije i Elektronsko poslovanje, biće organizovan prijemni ispit u utorak 27.10.2015. godine, sa početkom u 17,00 časova.

Spisak prijavljenih kandidata na studijski program Elektronske komunikacije školske 2015/16. godine, u drugom upisnom roku, 23.10.2015. godine

 

 

29.09.2015.

Konkurs za drugi uspisni rok na specijalističke studije, za školsku 2015/16. godinu

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje u drugom upisnom roku 16 studenata na specijalističke studije sa statusom samofinansirajućih studenata u školskoj 2015/16. godini na studijskom programu:

 

Studijski program

Samofinansiranje

Elektronske komunikacije

16

 

Pravo upisa imaju svi kandidati koji imaju završen prvi stepen visokog obrazovanja u obimu od najmanje 180 ESPB.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji od broja mesta predviđenih konkursom upisuju se svi prijavljeni kandidati bez prijemnog ispita.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja mesta predviđenih konkursom organizuje se prijemni ispit i formira rang lista u skladu sa pravilima rangiranja objavljenim na sajtu Škole.

Prijavljivanje kandidata

U subotu 03. oktobra 2015. godine u vremenu od 9-14 časova i od 05. oktobra do 23.oktobra 2015. godine radnim danima u vremenu od 9-14 časova, sredom do 18 časova.

Školarina

·        Za državljane Republike Srbije školarina iznosi 88.500 dinara, sa mogućnošću plaćanja u četiri rate

·        Za strane državljane školarina iznosi 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.


 

25.09.2015.


21.09.2015.


Broj prijavljenih kandidata po studijskim programima (19.09.2015.)

Za SP Saobraćajno inženjerstvo prijavilo se 26 kandidata
Za SP Elektronske komunikacije prijavilo se 60 kandidata, i to po modulima: 
  • Za Elektronsko poslovanje prijavilo se 16 kandidata
  • Za Mrežne tehnologije prijavilo se 33 kandidata
  • Za Softversko inženjerstvo prijavilo se 11 kandidata
Na osnovu broja prijavljenih kandidata za studijski program Saobraćajno inženjerstvo, prijemni ispit biće organizovan u ponedeljak 21.19.2015. god u 15 h

Lista prijavljenih kandidata za SP Elektronske komunikacije

Lista prijavljenih kandidata za SP Saobraćajno inženjerstvo

Konkurs

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje 96 studenata na specijalističke studije sa statusom samofinansirajućih studenata u školskoj 2015/16. godini, na dva studijska programa:

 

Upis 2015/16

Studijski program

Samofinansiranje

Elektronske komunikacije

72

Saobraćajno inženjerstvo

24

 

Pravo upisa imaju svi kandidati koji imaju završen prvi stepen visokog obrazovanja u obimu od najmanje 180 ESPB.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji od broja mesta predviđenih Konkursom, upisuju se svi prijavljeni kandidati bez prijemnog ispita.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja mesta predviđenih Konkursom organizuje se prijemni ispit i formira rang lista u skladu sa pravilima rangiranja objavljenim na sajtu Škole.

Ukupan broj kandidata koji se prima na studijski program Elektronske komunikacije je 72, dok je u skladu sa Pravilnikom o upisu, broj garantovanih mesta na pojedinačnim modulima: Mrežne tehnologije 30, Softversko inženjerstvo 15 i Elektronsko poslovanje 15. Preostala mesta će se popunjavati sa objedinjene rang liste.


 

Prijavljivanje kandidata

19. septembra 2015. godine u vremenu od 9-14 časova. Potrebna dokumenta za prijavljivanje na konkurs.

Prijemni ispit

Studijski program - Saobraćajno inženjerstvo 21 septembra u 15:00

Studijski program - Elektronske komunikacije:

  • modul Softversko inženjerstvo 21 septembra u 18:00
  • modul Elektronsko poslovanje 22 septembra u 15:00
  • modul Mrežne tehnologije 22 septembra u 18:00

Školarina

  • Za državljane Republike Srbije školarina iznosi 88.500 dinara, sa mogućnošću plaćanja u četiri rate
  • Za strane državljane školarina iznosi 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti

 Detaljan kalendar upisa pogledajte u tabeli ispod.


Kalendar upisa 2015/16 – specijalističke studije:

 

 

Datum

Vreme

Prijem dokumenata

19. septembar

9.00 – 14.00

Lista prijavljenih kandidata

Lista prijavljenih kandidata za SP Elektronske komunikacije

Lista prijavljenih kandidata za SP Saobraćajno inženjerstvo

19. septembar

20.00

Prijemni ispit (ako bude prijemnog ispita)

 

21. septembar,

Softversko inženjerstvo – 18:00

Saobraćajno inženjerstvo - 15:00


22. septembar

Mrežne tehnologije - 18:00

Elektronsko poslovanje - 15:00

Preliminarna rang lista za SP Saobraćajno inženjerstvo

23. septembar

10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

24. septembar

do 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

24. septembar

12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

25. septembar

do 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole

25. septembar

16.00

25. septembar

17.00

Upis

26. septembar

Saobraćajno inženjerstvo

8.00 – 10.00

modul Mrežne tehnologije

10.00 – 12.00

modul Softversko inženjerstvo

12.00-13.30

modul Elektronsko poslovanje

13.00-15.00

Prezentacije izbornih predmeta i prijava predmeta

26. septembar

Elektronske komunikacije

8.30 – 10.00

Saobraćajno inženjerstvo

10.30 – 11.30

Početak nastave

5. oktobar

po rasporedu