Cenovnik za školsku 2018/19

Cena prijave na konkurs: 4000,00 din po studijskom programu


Školarina za školsku 2018/19. godinu, iznosi 111.000,00 dinara za 60 ESPB, sa mogućnošću plaćanja u 4 rate:

 rata 30000,00 dinara - plaća se prilikom upisa.

 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. januara

 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. marta

 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. majaŠkolarina za strane državljane iznosi 1200 evra u dinarskoj protivvrednostiUplata prve rate školarine može se izvršiti u Školi prilikom upisa, na šalteru Pošte koji će u Školi raditi u vreme prijema dokumenata i upisa. Za uplatu u Školi obezbeđeni su besplatni popunjeni nalozi za uplatu.

Kandidati koji vrše uplate na drugom mestu, uplatu treba da izvrše prema sledećim podacima:

Broj računa: 840-2026666-90

Poziv na broj: 11-1-000-00

Primalac: Visoka ICT škola, Beograd