Upis 2018/19.

 

20.9.2018.

Сви кандидати који су се пријавили за мастер и специјалистичке студије биће уписани према истакнутим терминима без пријемног испита. На преостала слободна места на мастер и специјалистичким студијама кандидати се могу пријавити до 31. октобра или до попуњавања квота.
Све додатне информације кандидати могу добити у Студентској служби Школе - и-мејл studentska.sluzba@ict.edu.rs , телефон: 3290-828.

 

10.7.2018.

Konkurs

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje 64 studenata na specijalističke studije sa statusom samofinansirajućih studenata u školskoj 2018/19. godini, na dva studijska programa:

Upis 2018/19

Studijski program

Samofinansiranje

Elektronske komunikacije

44

Saobraćajno inženjerstvo

20

Pravo upisa imaju svi kandidati koji imaju završen prvi stepen visokog obrazovanja u obimu od najmanje 180 ESPB.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji od broja mesta predviđenih Konkursom, upisuju se svi prijavljeni kandidati bez prijemnog ispita.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja mesta predviđenih Konkursom organizuje se prijemni ispit i formira rang lista u skladu sa pravilima rangiranja objavljenim na sajtu Škole.

Ukupan broj kandidata koji se prima na studijski program Elektronske komunikacije je 44, dok je u skladu sa Pravilnikom o upisu, broj garantovanih mesta na pojedinačnim modulima: Mrežne tehnologije 16, Softversko inženjerstvo 11 i Elektronsko poslovanje 11.Važna napomena: U terminima prijave na konkurs u prostorijama Škole neće biti organizovan rad izdvojenog šaltera Pošte, tako da svi kandidati treba da izvrše uplate na drugom mestu, dok će u terminu upisa sve uplate moći da se obave u Školi gde će biti organizovan rad izdvojenog šaltera Pošte.

Školarina za školsku 2018/19. godinu, iznosi 111.000,00 dinara za 60 ESPB, sa mogućnošću plaćanja u 4 rate:

 rata 30000,00 dinara - plaća se prilikom upisa.

 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. januara

 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. marta

 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. maja


Dokumenta potrebna za upis možete videti ovde.

Termini upisa za školsku 2018/19. godinu – specijalističke i master strukovne studije

 

Datum

Vreme

Prijem dokumenata

18-20. septembar

10.00 - 14.00

Lista prijavljenih kandidata

20. septembar

20.00

Prijemni ispit (ukoliko bude prijemnog ispita)

24. septembar

Softversko inženjerstvo – 15:00

Saobraćajno inženjerstvo - 17:00

Mrežno i softversko inženjerstvo (master) – 17:00

25. septembar

Elektronsko poslovanje - 15:00

Mrežne tehnologije - 17:00

Objavljivanje preliminarne rang liste

26. septembar

10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

27. septembar

do 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

27. septembar

12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

28. septembar

do 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole

28. septembar

16.00

Objavljivanje konačne rang liste

28. septembar

18.00

Upis

29. septembar

08:00 - 14:00

Prezentacije izbornih predmeta

29. septembar

Za specijalističke studije 09:00 - 11:00

Za master studije 11:00 - 13:00

Prijava predmeta

od 2. do 5. oktobra

VAŽNO: Poslednjeg dana prijave, Studentski web servis biće otvoren do 20:00 časova.

Početak nastave

8. oktobar

po rasporedu