Upis 2017/18.

 

16.9.2017.

Završena prijava za prvi upisni rok za školsku 2017/18. godinu za specijalističke studije

 

Nakon završene prijave za prvi upisni rok na specijalističke studije prijavilo se ukupno 37 kandidata, na oba studijska programa.

Na osnovu broja prijavljenih kandidata neće biti organizovan prijemni ispit ni za jedan studijski program. Svi prijavljeni kandidati biće upisani u školu po naknadno objavljenom rasporedu.

 

 


Termini upisa za školsku 2017/18. godinu - specijalističke strukovne studije

 

 

Datum

Vreme

Prijem dokumenata

16. septembar

9.00 - 14.00

Lista prijavljenih kandidata

16. septembar

20.00

Prijemni ispit (ukoliko bude prijemnog ispita)

 

18. septembar

Softversko inženjerstvo – 15:00

Saobraćajno inženjerstvo - 17:00

 

19. septembar

Elektronsko poslovanje - 15:00

Mrežne tehnologije - 17:00

Objavljivanje preliminarne rang liste

20. septembar

10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

21. septembar

до 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

21. septembar

12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

22. septembar

до 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole

22. septembar

16.00

Objavljivanje konačne rang liste

22. septembar

18.00

 

Upis

 

 

23.

septembar

 

Saobraćajno  inženjerstvo

8.00 – 10.00

modul Mrežne tehnologije

10.00 – 12.00

modul Softversko inženjerstvo

12.00-14.00

Modul Elektronsko poslovanje

12.00-14.00

 Prezentacije izbornih predmeta

23.

septembar

Elektronske  komunikacije

8.30 – 10.00

Saobraćajno  inženjerstvo

10.30 – 11.30

Prijava predmeta

od 24. do 26.

septembra

VAŽNO: Poslednjeg dana

prijave, Studentski web

servis biće otvoren do 20:00 časova.

Početak nastave

9. oktobar

po rasporedu

 

 

Konkurs

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje 64 studenata na specijalističke studije sa statusom samofinansirajućih studenata u školskoj 2017/18. godini, na dva studijska programa:

 

Upis 2017/18

Studijski program

Samofinansiranje

Elektronske komunikacije

44

Saobraćajno inženjerstvo

20

 

Pravo upisa imaju svi kandidati koji imaju završen prvi stepen visokog obrazovanja u obimu od najmanje 180 ESPB.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji od broja mesta predviđenih Konkursom, upisuju se svi prijavljeni kandidati bez prijemnog ispita.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja mesta predviđenih Konkursom organizuje se prijemni ispit i formira rang lista u skladu sa pravilima rangiranja objavljenim na sajtu Škole.

Ukupan broj kandidata koji se prima na studijski program Elektronske komunikacije je 44, dok je u skladu sa Pravilnikom o upisu, broj garantovanih mesta na pojedinačnim modulima: Mrežne tehnologije 16, Softversko inženjerstvo 11 i Elektronsko poslovanje 11.