Upis 2017/18.


Termini upisa za školsku 2017/18. godinu - specijalističke strukovne studije

 

 

Datum

Vreme

Prijem dokumenata

16. septembar

9.00 - 14.00

Lista prijavljenih kandidata

16. septembar

20.00

Prijemni ispit (ukoliko bude prijemnog ispita)

 

18. septembar

Softversko inženjerstvo – 15:00

Saobraćajno inženjerstvo - 17:00

 

19. septembar

Elektronsko poslovanje - 15:00

Mrežne tehnologije - 17:00

Objavljivanje preliminarne rang liste

20. septembar

10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

21. septembar

до 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

21. septembar

12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

22. septembar

до 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole

22. septembar

16.00

Objavljivanje konačne rang liste

22. septembar

18.00

 

Upis

 

 

23.

septembar

 

Saobraćajno  inženjerstvo

8.00 – 10.00

modul Mrežne tehnologije

10.00 – 12.00

modul Softversko inženjerstvo

12.00-14.00

Modul Elektronsko poslovanje

12.00-14.00

 Prezentacije izbornih predmeta

23.

septembar

Elektronske  komunikacije

8.30 – 10.00

Saobraćajno  inženjerstvo

10.30 – 11.30

Prijava predmeta

od 24. do 26.

septembra

VAŽNO: Poslednjeg dana

prijave, Studentski web

servis biće otvoren do 20:00 časova.

Početak nastave

2. oktobar

po rasporedu

 

 

Konkurs

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje 64 studenata na specijalističke studije sa statusom samofinansirajućih studenata u školskoj 2017/18. godini, na dva studijska programa:

 

Upis 2017/18

Studijski program

Samofinansiranje

Elektronske komunikacije

44

Saobraćajno inženjerstvo

20

 

Pravo upisa imaju svi kandidati koji imaju završen prvi stepen visokog obrazovanja u obimu od najmanje 180 ESPB.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji od broja mesta predviđenih Konkursom, upisuju se svi prijavljeni kandidati bez prijemnog ispita.

U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja mesta predviđenih Konkursom organizuje se prijemni ispit i formira rang lista u skladu sa pravilima rangiranja objavljenim na sajtu Škole.

Ukupan broj kandidata koji se prima na studijski program Elektronske komunikacije je 44, dok je u skladu sa Pravilnikom o upisu, broj garantovanih mesta na pojedinačnim modulima: Mrežne tehnologije 24, Softversko inženjerstvo 8 i Elektronsko poslovanje 12.